מניית מזרחי טפחות

מזרחי טפחות הוא למעשה איחוד בין הבנק המזרחי לבנק טפחות שאושר בשנת 2005 ומשנת 2010 ועד היום זינקה המניה שלו ב-220%. אבל האם עדיין כדאי להשקיע בבנק מזרחי טפחות? לחצו לפרטים

אודות בנק מזרחי טפחות

בנק מזרחי טפחות הוא אחד הבנקים הגדולים בישראל. הוא נחשב לבנק למשכנתאות המוביל בישראל ולבנק השלישי בגודלו בהענקת אשראי לציבור. קבוצת בנק מזרחי טפחות בע"מ עוסקת בתחומי הבנקאות הפרטית, העסקית, המסחרית והקמעונאית, וכן בפעילות משכנתאות.

הקבוצה פועלת הן בישראל והן בחוץ לארץ, כאשר פעילותה בחו"ל מבוצעת הן על ידי ארבע נציגויות באירופה, בדרום אמריקה ובארצות הברית והן באמצעות חברות בנות. החל מספטמבר 2020 מכהן משה לארי כמנכ"ל הבנק.

היסטוריה

בנק מזרחי טפחות נוסד על ידי תנועת המזרחי בשנת 1923, תחת השם בנק המזרחי. מטרתו הייתה הענקת סיוע כלכלי ושימוש מכשיר פיננסי לפרטים ולחברות ומוסדות אשר השתייכו להסתדרות המזרחי. בנוסף לכך, שאף הבנק להוות בנק לאומי ציבורי לכל היישוב העברי בארץ ישראל.

ההון המונפק הראשוני של הבנק בעת הקמתו היה מורכב ממאה מניות יסוד בסך לירה מצרית אחת למניה, ועוד תשעת אלפים תשע מאות מניות רגילות שאף ערכן היה לירה מצרית אחת למניה. לפי תקנון הבנק, מניות היסוד היו אמורות להישאר ברשותה של הסתדרות המזרחי. ההון ההתחלתי של הבנק היה עשרת אלפים לירות מצריות.

מניית בנק המזרחי שווקה לאורך שנות העשרים בארץ ישראל, באירופה ובארצות הברית. באפריל 1925 נפתח בנק המזרחי לציבור. בשנת 1927 שולם הדיבידנד הראשון מטעם הבנק, ובהמשך אותה השנה נפתח סניף הבנק הראשון בעיר תל אביב.

במקביל להקמת בנק המזרחי, הוקם בארץ ישראל גם בנק הפועל המזרחי. בשנת 1969 חברו שני הבנקים יחדיו והקימו את בנק המזרחי המאוחד. לבנק המזרחי המאוחר היו ארבעים ושניים סניפים בכל רחבי הארץ והוא החזיק בנכסים בשווי מצטבר העולה על ארבע מאות מיליון לירות א"י.

בשנת 1979 רכש בנק המזרחי המאוחד את "בנק שווייץ ישראל לסחר", ובשנת 1990 מוזג בנק זה לתוך בנק המזרחי. בשנת 1980 רכש הבנק את בנק טפחות, אשר הוקם בשנת 1944 על ידי הסוכנות היהודית והופרט בשנת 1977. בשנת 1983, עקב המשבר הכלכלי ששרר במדינה, עבר הבנק לבעלות ממשלתית, והופרט בשנת 1995.

אמנם, נמנה בנק טפחות עם קבוצת בנק המזרחי עוד מאז שנרכש על ידיה בשנת 1980, אולם לא התקיימו לאורך השנים כל יחסי גומלין בין הבנקים. בשנת 2004 מוזגו בנקים שונים למשכנתאות עם הבנקים המסחריים אשר החזיקו בהם, מה שהפך את רעיון המיזוג בין בנק טפחות לבין בנק המזרחי למעשי. בשנת 2005 קרם הרעיון עור וגידים, והתמזג בנק המזרחי המאוחד עם בנגד טפחות למשכנתאות. מאז קרוי הבנק בשם אותו אנו מכירים – "בנק מזרחי טפחות בע"מ".

מיזוג מזרחי טפחות עם בנק איגוד

בשנת 2017 החלו מגעים בין מזרחי טפחות לבין בנק איגוד למיזוג הבנקים, וזאת למורת רוחם של ההסתדרות ושל הממונה על ההגבלים העסקיים. למרות ההתנגדויות הרבות למיזוג, בנובמבר 2019 אושר המיזוג בין הבנקים על ידי בית הדין לתחרות.

המבנה הארגוני של הבנק

קבוצת מזרחי טפחות בע"מ מורכבת משתים עשרה חטיבות שונות.

 • החטיבה הקמעונאית – תפקידה של חטיבה זו הוא ריכוז רוב פעילותם הבנקאית של לקוחות הבנק הפרטיים ושל לקוחות הבנק העסקיים הקטנים. חטיבה זו מנהלת מאה שישים וחמישה מרכזי עסקים, שלוחות וסניפים בכל הארץ.
 • החטיבה לבנקאות עסקית – חטיבה זו מרכזת את רוב פעילותם הבנקאית של לקוחותיו העסקיים של הבנק ושל התאגידים הגדולים. בחטיבה ישנו סקטור תאגידים, סקטור עסקים, סקטור בנייה ונדל"ן, סקטור מימון וסחר בינלאומי, סקטור לקוחות מיוחדים ומרכז עסקים אשר עוסק ביהלומנות.
 • החטיבה הפיננסית – חטיבה זו אחראית על התחייבויותיו של הבנק ועל נכסיו הפיננסיים. כמו כן, עוסקת חטיבה זו בריביות, בניירות ערך זרים וישראלים ובמסחר במטבעות חוץ. לבסוף, אחראית החטיבה הפיננסית על מגזר הבנקאות הפרטית ועל הפעילות הבינלאומית של הבנק.
 • החטיבה לנכסי לקוחות וייעוץ – חטיבה זו אחראית על סקטור הייעוץ הפנסיוני בפרט והייעוץ הפיננסי בכלל, על סקטור קופות הגמל ועל ביטוחי הבנק.
 • החטיבה לתכנון ותפעול – חטיבה זו כוללת אגף תכנון וכלכלה ואגף להנדסת תהליכים, ואחרית גם על ביטוחי הבנק.
 • חטיבת משאבי אנוש ומנהל – חטיבה זו אחראית על תחום ההדרכה, על לוגיסטיקה, מנהל והתייעלות, על ניהול משאבי אנוש וכן על כלל תחום האבטחה והביטחון.
 • חטיבת שיווק, פרסום ופיתוח עסקים – חטיבה זו אחרית על פיתוחם, על שיווקם ועל פרסומם של מוצרים פיננסיים, וכן על מגוון שירותים שמשווק הבנק ללקוחותיו.
 • חטיבת חשבונאות ודיווח כספי – חטיבה זו אחראית על הכנתם ועל עריכתם של דוחות כספיים לציבור, וכן על דיווחים שונים לרשויות ולהנהלה, על תחום המיסוי, על הספר הראשי, על הנהלת חשבונות וגזברות וכן על יישום סרבנס אוקסלי בבנק.
 • החטיבה המשפטית – חטיבה זו אחראית על הענקת שירותים משפטיים לכלל יחידותיו של הבנק, לבניית התשתית המשפטית לפעילותו השוטפת של הבנק, לניהולה של חשיפת הבנק לסיכונים משפטיים וכן לטיפול בתביעות המוגשות כנגד הבנק.
 • חטיבת הביקורת הפנימית – חטיבה זו אחראית לביצוע ביקורות פנימיות על יחידותיו העסקיות והתפעוליות של הבנק. בנוסף, חטיבה זו אחראית על היחידה לפניות הציבור של הבנק.
 • חטיבת הטכנולוגיה – תחת תחום אחריותה של חטיבה זו נמצא כלל תחום המחשוב ואבטחת המידע בבנק.
 • חטיבה לבקרת סיכונים – מטרתה של חטיבה זו היא לבקר באופן בלתי תלוי את איכות ניהול הסיכונים בתחומי סיכוני השוק, סיכוני האשראי, סיכוני המוניטין והסיכונים התפעוליים.

האם מומלץ להשקיע במניית מזרחי טפחות?

בנק מזרחי טפחות זכה להערכה בינלאומית רבה. בשנת 2003 הוכר בנק המזרחי המאוחד כבנק המוביל בישראל על ידי מגזין THE BANKER, לאחר שהציג עלייה של עשרה אחוזים וחצי ברווח הנקי של הבנק בשנת מיתון כלכלי חריף, וזאת בניגוד לירידה של שישים ושלושה אחוזים בממוצע ברווח הנקי שהציגו שאר הבנקים בישראל.

בשנים 2009 ו-2010 נבחר בנק מזרחי טפחות לבנק המצטיין בישראל, והבנק אף מופיע ברשימה של עשרים וחמישה בנקים מרחבי העולם שטיפלו באחריות ובזהירות בצורכיהם השונים של לקוחותיהם, בתקופה שבה היו השווקים קשים במיוחד.

משנת 2010 ועד היום, מניית מזרחי טפחות זינקה בכ220 אחוזים, ומאז השפל של מרץ 2020, כשהיה משבר הקורונה בשיאו, צמחה המנייה במעל 70 אחוזים. מניית מזרחי טפחות נכללת בכלל המדדים המובילים בישראל, ביניהם מדד ת"א 35, ת"א 125, ת"א 125 אקלים נקי, ת"א סקטור באלאנס, ת"א All Share, ת"א רימון, ת"א פיננסים, ת"א בנקים 5 ו-ת"א מעלה.

נכון ליוני 2021, עומד הרווח הנקי הבסיסי למניה על 6.52 שקלים, המכפיל של המניה עומד על 10.61, והתשואה להון עומדת על 13.8 אחוזים – נתון הגבוה משמעותית מהתשואה של שנת 2020, אשר עמדה על 9.2 אחוזים.

דירוג

ביולי 2021 אישררה מעלות דירוג של ilAAA לבנק ותחזית הצמיחה שלה הייתה יציבה. באותו חודש, אישררה חברת S&P Global Ratings את דירוג הבנק לטווח הארוך ל- A-, אישרה את דירוג הבנק לטווח הקצר ל- A-2  וכן עדכנה את התחזית לטווח הארוך ל- Positive.באפריל 2021 אישרה חברת Fitch Ratings את דירוג הבנק  A/F1+

הירשמו לקבלת עדכונים שוטפים:
Ledger - Crypto Beginners Pack
Cryptohopper