השוואת קופות גמל

השוואת קופות גמל

מהי קופת גמל?

קופת גמל היא כינוי כללי להסדר חיסכון לטווח בינוני עד ארוך. ההסדר מציע לחוסך להשקיע סכום כסף קבוע למשך שנים רבות ולהנות ממנו רק כאשר יצא לפנסיה לרוב בצורת קצבה חודשית. על פי החוק בישראל, השקעה בקופות גמל נעשית בצורת אחוזים מתוך המשכורת החודשית של העובד, והסדרי ההשקעה משתנים עבור שכירים ועצמאיים. כדי לתמרץ חיסכון פנסיוני המדינה מעניקה הטבות מס בתמורה להשקעה. החל מ- 2016 ניתן להשקיע גם בהסדר שמאפשר למשוך את הכסף שנחסך בכל עת במשיכה אחת, אך זו מבטלת את הפטור ממס.

גובה הקצבה הפנסיונית בתמורה להשקעה תלוי במספר רב של גורמים ביניהם משך שנות ההשקעה, גובה ההשקעה, סוג המסלול בו השקיע, גובה רווחי השקעות הקופה וגובה דמי הניהול שהיה עליו לשלם. קופות הגמל משקיעות את ההון הקיים אצלם במגוון השקעות פיננסיות- מניות, חברות כלכליות ונכסים, כדי להבטיח רווח קבוע (תשואה). מבנה קופות הגמל קובע שכל משקיע יקבל חלק יחסי בתשואה בהתאם לחלקו היחסי בקופה.

השוואה בין קופות גמל:

בבחירת קופת גמל מומלץ להשוות בין הקריטריונים הבאים:

–          גובה רווחי (תשואת) הקופה: כמה קופת הגמל הרוויחה או הפסידה במהלך השנים האחרונות באופן ממוצע, חשוב מאוד לשים לב לסוג הדיווחים של הקופה כיוון שישנם סוגים שונים של חישובי תשואה.

–          מסלולי ההשקעה ומדיניות הסיכון: כיצד בוחרת הקופה להשקיע את כספי המשקיעים? השקעות "מסוכנות" יותר (כגון מניות) עשויות להניב יותר רווח אך גם עשויות להפסיד יותר כסף. רבות מהקופות מאפשרות למשקיע לבחור ערוצי ההשקעה, אך מדיניות הסיכון הכללית תגביל מלכתחילה את היקף המגוון של ערוצי ההשקעה.

–          יעילות ההשקעות: מדד "שארפ" הוא חישוב מקובל בעולם להערכת יעילות ההשקעות של הקופה, הוא מייצג את היחס בין גובה הרווחים של הקופה למידת הסיכון שהיא נוטלת על עצמה.

–          אופי הקופה: וותק, איכות שירות הלקוחות, גובה דמי הניהול ועוצמתה הפיננסית של הקופה כולם פרמטרים חשובים נוספים שנוגעים לאופייה של הקופה באופן כללי וחשוב להתחשב גם בהם בבחירת הקופה.

חשוב ביותר לבצע השוואת בין קופות הגמל השונות לפני בחירה בקופה, לאור ההשלכות הדרמטיות שעשויות להיות לכך – בחירה בקופה בעלת תנאים מעולים, עשויה להוביל לחיסכון של אלפי שקלים ברבות השנים.

הירשמו לקבלת עדכונים שוטפים:
Ledger - Crypto Beginners Pack
Cryptohopper