דירוג איגרות חוב

אגרות חוב הן למעשה אחד המכשירים הפיננסיים הפופולארי ביותר. למה בעצם? כל התשובות בכתבה המפורטת הזאת שהכנו
דירוג אגרות חוב

מהן אגרות חוב?

איגרות חוב הן למעשה מכשיר פיננסי, באמצעותו ניתן להנפיק חוב מסוים, לתמחר ולסחור בו כנייר ערך בבורסות המסחר. גוף מסוים, בין אם חברה ציבורית נסחרת, ממשלה או עירייה, למעשה מחלק את החוב שלו לאגרות החוב ומוכר אותן דרך הבורסה למשקיעים פרטיים, הקונים אגרות חוב בודדות לרוב, או משקיעים מוסדיים, כמו חברות ביטוח או קרנות פנסיוניות, הרוכשים לרוב אגרות חוב קונצרניות בסכומים גדולים. בכך מכסה הגוף מנפיק האיגרת את החוב שלו.

הנפקת אגרות חוב עשויה לסייע בגיוס כספים מהציבור הרחב למען מימון פרויקטים רחבי היקף או התרחבות כלכלית. בדיוק מסיבה זו, רוכשי אגרות החוב נחשבים כבעלי החוב או כנושים של נפיק האיגרת.

אגרות החוב מגלמות לפיכך הלוואה שהמשקיע מלווה למנפיק האיגרת, מה שמספק הכנסה קבועה מראש לרוכש, באמצעות תנאי החוב שנקבעו בחוזה הרכישה. התנאים הללו הם למעשה שער הריבית שנקבע מראש בחוזה הרכישה, אותו משלם באופן סדיר המנפיק לרוכשי האגרות.

המכיר בוא נסחרות אגרות החוב נקבע לפי מספר פרמטרים על ידי המנפיק, הכוללים את דירוג האשראי של הגוף המנפיק, שער הריבית המוצע על ידי המנפיק, וכן פרק הזמן שקובע המנפיק עד שפג תוקפה של אגרת החוב. רוכש אגרת החוב, הנושה, אינו חייב להחזיק באגרה מהנפקתה ועד שפג תוקפה, שכן הוא יכול לסחור בה בעצמו, למכור אותה לרוכשים נוספים ולקנות אותה בחזרה מסוחרים פרטיים, כמו כל נייר ערך.

בעולם ההשקעות הפיננסיות, אגרות חוב נחשבות להשקעה יציבה ובטוחה לטווח ארוך, במיוחד ביחס לשוק המניות. רכישת אגרות החוב של ממשלת ארצות הברית למשל נחשבת לאחת מההשקעות הפיננסיות הבטוחות בעולם, שכן אין כל סבירות שארצות הברית תעלם, בניגוד חברות ציבוריות כאלו ואחרות, ולבטח תגבה את התחייבויותיה לנושים שלה.

איך מדרגים אגרות חוב?

חברות דירוג אשראי בארץ ובעולם מציעות לציבור המשקיעים העולמי שירותי דירוג אגרות חוב. כאמור, אנליסטים בחברות הללו מדרגים את אגרות החוב על ידי בחינת הכוח הפיננסי של מנפיק האיגרת או את יכולת העמידה שלו בתנאי החוב שהוא עצמו קובע, כך שיוכל לעמוד בתשלומי הריבית לנושים ולבעלי החוב בהתאם למועדי התשלומים שנקבעו.

באמצעות הפרמטרים הללו, חברות הדירוג למעשה מעריכות את הסיכון הגלום בקניית אגרת החוב. הסיכון נחלק לשתי קטגוריות כלליות. האחת, סיכון פיננסי, מכילה את חישוב הסיכון שבהשקעה באגרת החוב בעיקר בהתבססות על הדוחות הכספיים של הגוף המנפיק.

באמצעות הדוחות ניתן לגבש תמונה אודות הרווחיות הכללית של הגוף המנפיק, שוויו הכולל, וכן יכולתו לעמוד בחובותיו על סמך ההון העצמי שבחזקתו. בהקשר זה נבחנת גם ההיסטוריה העסקית של הגוף המנפיק, סכסוכיו המשפטיים מן העבר, וכן היציבות הכללית שלו.

חישוב הסיכון העסקי בדירוג אגרות החוב כולל סקירה מקיפה של הסקטור התחרותי של הגוף או החברה המנפיקה. הכוונה היא בחינת המודל העסקי של מנפיק האיגרת אל מול התחרות והקשיים התפעוליים עמה היא מתמודדת, וזאת בכדי להעריך את סיכויי הצלחתה. בחישוב זה נכללת בחינת הסגל המנהלי של החברה ומקורות המימון החיצוניים שלה, שכן הם מסייעים בהערכת יכולתה להתמודד עם בעיות הפסדים ומחסור בכסף זמין בעת הצורך.

דירוגי השקעות בארץ

דירוגי ההשקעה באגרות חוב בישראל מתחלק לדרוגים בטוחים יחסית ודרוגים ספקולטיביים. הדירוגים הבטוחים נעים לרוב מ-AAA, הדירוג המעולה והטוב יותר, AA, דירוג מעט פחות טוב, A, דירוג טוב-ממוצע, וכן BBB, דירוג המגלם יכולות בינוניות בלבד לעמוד בהתחייבויות הגלומות באגרת החוב המונפקת.

הדירוגים BB ועד ל-D נחשבים לאגרות חוב ספקולטיביות, שלא ניתן לדעת בוודאות כי מנפיק האיגרת יוכל לעמוד בהתחייבויותיו לנושים שלו, בהתבסס על הפרמטרים שצוינו. בהתאם, איגרות החוב הספקולטיביות נחשבות לרוב ל"איגרות זבל" (Junk Bonds), אשר מומלץ למשקיעים להתרחק מהן גם אם מובטחת ריבית נאה ברכישה שלהן. כל חברת דירוג משתמשת בסולם כדאיות להשקעה שונה, אך המהות היא דומה פחות או יותר ומתבססת לרוב על אותם הפרמטרים.

החברות הגדולות בעולם לדירוג אגרות חוב הן פיץ', מודי'ס וסטנדרט אנד פורס (S&P), שלושתן חברות אמריקאיות, על אף שבעולם ישנן מספר חברות הפועלות בתחום זה. בארץ ישנן שתי חברות מרכזיות לדירוג אגרות חוב. מעלות, החברה הראשונה שהחלה לפעול בארץ בשנת 1991, היא חברת בת של S&P מאז רכישתה בשנת 2007, וכן היא משתמשת בסולם הדירוג העולמי שלה. החברה השנייה היא מידרוג, חברת הבת של מודי'ס המתחרה של S&P, שהוקמה בארץ בשנת 2003.

לפיכך, לפני רכישת כל אגרת חוב שהיא, חשוב לבדוק את הדירוג המפורסם של החברה או הממשלה המנפיקה. המידע זמין לציבור הרחב באתרי האינטרנט של חברות הדירוג, ודוחות הדירוג מנוסחים באופן נגיש וברור כך שכל ציבור המשקיעים יוכלו להיעזר בהם לקראת כל מכירה או קנייה.

הירשמו לקבלת עדכונים שוטפים:
Ledger - Crypto Beginners Pack
Cryptohopper