אנליסט גמל מניות בחו"ל

קופת הגמל של אנליסט המשקיעה במניות בחו"ל היא קופת גמל של חברת השקעות וותיקה, מבוססת ורווחית הקיימת בשוק שנים רבות. קופת הגמל נחשבת כאפיק השקעה בסיכון, והרווחים בה גבוהים מאוד- התשואה במהלך 12 החודשים האחרונים במצטבר עמדה על כמעט 30%. למרות זאת, מדד השארפ של הקופה לא גבוה מאוד.
אנליסט גמל מניות בחו"ל

קופת הגמל של אנליסט המשקיעה במניות בחו"ל היא קופת גמל של חברת השקעות וותיקה, מבוססת ורווחית הקיימת בשוק שנים רבות. קופת הגמל נחשבת כאפיק השקעה בסיכון, והרווחים בה גבוהים מאוד- התשואה במהלך 12 החודשים האחרונים במצטבר עמדה על כמעט 30%. למרות זאת, מדד השארפ של הקופה לא גבוה מאוד.

אנליסט גמל מניות בחו"ל

לפני שנסביר על אפיקי ההשקעה של אנליסט גמל מניות בחו"ל, נבין מי החברה המשקיעה ומה פירוש אפיק ההשקעה הזה.

חברת אנליסט

חברת אנליסט, ששמה המלא הוא E.M.S שירותי ניהול השקעות בע"מ, היא אחת מהקבוצות החזקות בניהול השקעות בשוק ההון הישראלי. החברה נסחרת בבורסה משנת 1994.

הקבוצה מנהלת סכומים בגובה עצום- כ-16 מיליון שקלים, והיא עושה זאת דרך קופות גמל, קרנות נאמנות ותיקי השקעות. הקבוצה כוללת 3 חברות בת שאחראיות כל אחת על תחום מסוים מהתחומים שהזכרנו כאן.

הקבוצה משתדלת להתמקד בשוק הישראלי אך היא גם פעילה בשוק הבינלאומי, באפיקי השקעות מסויימים ומבוססים.

מתחילת שנת 2021, התשואה של החברה עומדת על 13.96%, וב-5 השנים האחרונות לחברה תשואה מצטברת של 101.14%.

נכסי הקבוצה מחולקים ל-8 קבוצות:

 • מניות, אופציות, תעודות סל מנייתיות- 56.44%
 • אגרות חוב ממשלתיות סחירות- 25.3%
 • מזומנים ושווי מזומנים- 15.83%
 • פיקדונות- 1.89%
 • הלוואות
 • אגרות חוב קונצרניות סחירות ותעודות סל אג"חיות
 • אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
 • קרנות נאמנות

מהי קופת גמל?

קופת גמל היא הדרך המועדפת ביותר להשקעה על ידי משקיעים בשוק הישראלי היום. השקעה בקופת גמל מאפשרת למשוך את הכסף בכל שלב, ולא רק בגיל פרישה כמו אפיקי השקעה אחרים. בנוסף, ניתן לעבור בין מסלולי השקעה שונים ללא חיוב נוסף במס. כסף שמושקע בקופת גמל ונשאר בה עד הגעה לפרישה- יהנה מהטבות מס משמעותיות.

קופת גמל היא סוג של קרן נאמנות משודרגת- בקרן נאמנות אנשים פרטיים מפקידים כסף כדי שגוף מסוים ינהל את ההשקעה המשותפת. ההשקעה בכספי קרן נאמנות מתבצעת על פי הסכם שנקבע מראש, ומנהלי ההשקעות בפועל גובים דמי ניהול. היתרון בהשקעה בקרן נאמנות הוא שהיא פטורה ממס, אם נפדית בעת פרישה.

בקופת גמל גם כן התהליך דומה- אנשים משקיעים בקופה שנקבע מראש היכן תושקע ומה רמת הסיכון. ככל שרמת הסיכון גבוהה יותר הסיכוי והסיכון לרווח גבוהים יותר. ההבדל המשמעותי הוא החיוב במס- כפי שאמרנו, ניתן להעביר השקעות בין אפיקים ללא חיוב מס נוסף ולמשוך את הכסף המושקע מבלי לשלם "קנס" של מס נוסף, אם המשיכה נעשתה בטרם זמן הפרישה.

קופת גמל יכולה להיות מושקעת בכל דבר סחיר- אגרות חוב, מניות, שילוב של כמה אפיקי השקעה וכדומה.

בחירת קופת גמל

כאשר באים לבחור קופת גמל יש לחשוב מראש על רמת הסיכון והסיכוי שמוכנים להיות בה. עד כה, היסטוריית השוק מוכיחה שככל שהחיסכון לטווח יותר ארוך עדיף לבחור בקופת גמל מניות, והתשואה יכולה להיות גבוהה מאוד. למרות זאת, מסלול זה נחשב לבעל סיכון גבוה יותר בטווח הקצר ואם מסתכלים לטווח הזמן הקרוב- כלומר למספר שנים קדימה- עלולים להיות הפסדים.

קופת גמל מניות

קופת גמל מניות היא קופת גמל שמושקעת במניות שונות. המניות יכולות להיות שונות ומגוונות, גם המניות שקופת גמל יחידה תהיה מושקעת בהם וגם בין קופות הגמל השונות. המניות יכולות להיות בארץ או בחו"ל, במגוון ארצות או ארץ ספציפית, מניות גדולות, קטנות או שתיהן ועוד.

אנליסט גמל מניות בחו"ל

אפיק ההשקעה של חברת אנליסט בקופת גמל מניות בחו"ל נחשב מסלול בסיכון גבוה עם תשואה גבוהה. במסלול זה נכסי הקופה חשופים למניות הנסחרות בחו"ל, בשיעור חשיפה של מינימום 75% ומקסימום 120%.

החשיפה לנכסים נעשית באמצעות השקעה במישרין או בנגזרים, תעודות סל, קרנות נאמנות או קרנות השקעה. ועדת ההשקעות מחליטה היכן יושקעו הנכסים בכפוף להוראות הדין.

מתחילת השנה, התשואה במסלול עומד על 15.86%. ב-12 החודשים האחרונים התשואה עמדה במצטבר על 29.44%.

מדד אלפא, שמטרתו חיזוי הפער בין התשואה הממוצעת של הקרן לתשואה הממוצעת בשוק, הוא 7.56%. חשוב לזכור שככל שהאחוז גבוה יותר ההשקעה באפיק זה נחשבת משתלמת יותר.

מדד השארפ של הקופה, המשקלל בין תשואת ההשקעות של הקופה לרמת הסיכון שלה, הוא 1.27%. ככל שמדד השארפ גבוה יותר האפיק נחשב טוב יותר להשקעה, משום שהוא מאפשר תשואה גבוהה יותר ברמת סיכון נמוכה יותר.

נכסי הקופה מושקעים באופן הבא:

 • מניות וניירות סחירים אחרים- 56.2%
 • מזומנים ושווי מזומנים- 17%
 • אגרות חוב ממשלתיות סחירות- 4%
 • פקדונות והלוואות- 0.7%
 • השקעות אחרות- 1.7%

החשיפה האפקטיבית למניות היא 97.16%.

שיעור דמי הניהול שהקופה רשאית לגבות על פי התקנון מהיתרה הצבורה הוא 1.05%, ומההפקדות השוטפות 4%. שיעור דמי הניהול שהקופה גבתה מיתרת הנכסים בפועל עמד רק על 0.52%, ומההפקדות 0.07% בלבד.

נכון להיום, שווי נכסי הקופה עומד על 266,860,000 מיליוני שקלים, כאשר 98.14% מהם בנכסים סחירים ונזילים.

הירשמו לקבלת עדכונים שוטפים:
Ledger - Crypto Beginners Pack
Cryptohopper