מדדים

בהקשר של הבורסה – מדדים הם מה שמשקף את המחיר הממוצע של קבוצות נירות ערך נבחרות שנסחרים בבורסה. לחצו עכשיו ובוא ללמוד עוד על מדדים
מדדים

מדדים הם אופן חישוב של עליות וירידות של מספר מרכיבים ביחד. בהקשר של הבורסה – מדדים הם מה שמשקף את המחיר הממוצע של קבוצות נירות ערך נבחרות שנסחרים בבורסה. כך, שינויים במדדים משקפים את התשואה, משמע היחס בין שווי ההשקעה בין נקודות זמן שונות, למשקיעים בניירות הערך. באופן זה המדדים מודדים את תוצאות ההשקעות הן לטוב (משמע הרווח) והן לרע (משמע הפסד). המדידות נעשות גם בזמן אמת – משמע השינויים במדדים במהלך יום המסחר – וגם לאורך זמן – ומראות את השינויים באופן רחב יותר.

סוגי מדדים בבורסה

ישנם שני סוגים של מדדים בבורסה:

  • מדדי בנצ'מרק (Benchmark Indices) – מדדים אשר בוחנים את התשואה של ענף מסוים או שוק מסוים. מדדים אלה הינם מדדים פשוטים מאד. לרוב, מדדים אלה הינם "מדדי סוף יום" – End of day calculation– משמע מחשבים את התשואה של השוק הוא הענף הכלכלי המסוימים אחת ליום, כאשר תם המסחר לפי שערי הנעילה של ניירות הערך מהם מורכב המדד. השיטה בה עובדים מדדים אלה אינה מאפשרת למוצרים פיננסים, וביניהם מוצרים עוקבי מדד, לחקות את ביצועי המדד.
  • מדדי השקעה (Tracking Indices) – מדדים בהם ישנה שיטת ניהול ועדכון מתקדמת. לאור כך, השיטה מאפשרת למוצרים פיננסים, וביניהם מוצרים עוקבי מדד, לחקות את ביצועי המדד באופן מדויק למדי (זאת כאמור בשונה ממדדי הבנצ'מרק). ככל שהמדד יותר מותאם למעקב של מוצרים פיננסים, תעלה איכותו כמדד השקעה. יצוין כי רוב מדדי ההשקעה הם רציפים – Real time calculation– דהיינו מחושבים פעם ב15 שניות – לפי המחירים של ניירות הערך בזמן אמת. נוסף על אלה ישנם מדדי השקעה מסוימים, הן בישראל והן במדינות אחרות, שהם מדדי סוף יום. רוב המדדים בבורסה הינם מדדי השקעה, והבורסה משקיעה מאמץ רב כדי לגרום לאיכות שלהם לעלות.

מדדי ההשקעה בבורסה – מהם בדיוק?

ישנן שלוש קבוצות של מדדי השקעה – מדדי המניות, מדדי תל בונד, ומדדי בנצ'מרק.

  • מדדי המניות מחושבים באמצעות הבורסה והינם מדדים רציפים, משמע מחושבים פעם ב15 שניות. הבורסה עובדת ליצירת התאמה שוטפת של כללי המדדים לצרכי השוק או לתנאי המציאות המשתנים. כן, היא פועלת לשיפור המדדים = מה שמתבטא בין היתר בעדכונים תקופתיים של כללי המדדים, וכן מתבטא במספר רפורמות משמעותיות שהביאו לכך שמדדי המניות זינקו לחזית מדדי ההשקעה בעולם.
  • מדדי תל בונד על אגרות חוב עתידיות (Corporate Bond Indices) הם גם כן מדדים רציפים. גם מדדים אלה הם מדדים שהבורסה עורכת. בנוסף היא פועלת להתאמת הכללים בהם לצרכי השוק. בתוך כך נעשו בהם מספר רפורמות משמעותיות.
  • מדדי אגרות חוב ממשלתיות הושקו בשנות ה-80. מחשבים אותם על בסיס שערי הנעילה של אגרות החוב, והם מורכבים מאגרות חוב בסדרות גדולות ויחסית סחירות.

 

הירשמו לקבלת עדכונים שוטפים:
Ledger - Crypto Beginners Pack
Cryptohopper