מדדים בישראל

מה הם המדדים המובילים בישראל ואיך הם משפיעים על השקעות בשוק ההון? לחצו עכשיו ובואו להכיר את המדדים המובילים בישראל שיבטיחו לכם תשואות גבוהות
מדדים בישראל

מדדים הם צורה בה מחשבים עליות וירידות, של מספר מרכיבים בו-זמנית. בהקשר של הבורסה – המדדים משקפים את מחירם הממוצע של קבוצות נבחרות של ניירות ערך אשר נסחרים בבורסה. השינויים במדדים משקפים את התשועה למשקיעים בניירות הערך.

מדדי המניות המובילים בישראל הינם מדד תל אביב 125 ומדד תל אביב 35, בו אף נעשה שימוש כנכס בסיס למסחר באופציות, סוג של ניירות ערך. מדדים אלה נבחנים בבורסה לניירות ערך בתל אביב, חברה ציבורית שהינה היחידה מסוגה שפועלת בישראל.

מדד תל אביב 125

מדד תל אביב 125 מבצע ביצוע אחר 125 המניות שיש להן את שווי השוק הכי גבוה בבורסה לניירות ערך בתל אביב, בכפוף לתנאי סף מסוימים. במדד זה ניתן לזהות גם את השינוי המצרפי במחירים של מניות אלה, וגם את הדיבידנדים המתקבלים מהם, ככל שהללו מושקעים מחדש במניות של מדד זה. הרכבו של מדד תל אביב 125 מתעדכן פעמיים בשנה, בפברואר ובאוגוסט. מדד זה מורכב ממניות מדד תל אביב 35 וממדד תל אביב 90. מדד זה הינו מדד שמייצג חלק רחב ומשמעותי מפעילותה העסקית של ישראל. זאת כיוון שהוא כולל כאמור את מניותיהן של החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר, שהינן אף הסחירות ביותר במשק.

מדד תל אביב 35

מדד תל אביב 35 מהווה את מדד הדגל של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. המדד נכלל בתוך מדד תל אביב 125, ובמדד זה ישנו מעקב אחר 35 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר. זאת, תחת תנאי סף מסוימים. מדד זה בוחן תשואה כוללת – משמע הוא מייצג הן את השינוי המצרפי במחירי המניות שמהן הוא מורכב והן את הדיבידנדים המתקבלים מהן, ככל שהללו מושקעים מחדש במניות המדד. יש המכנים את מדד תל אביב 35 כמדד העם – מי שמשקיע לרוב במדד זה הם מי שרוצים להשקיע בבורסה ישירות, מי שלרוב אינם בעלי הבנה פיננסית רחבה. המחשב הזה נתפס כמדד סולידי יחסית, כיוון שהוא כולל כאמור את מניות החברות הנסחרות ביותר, ובכלל כך מניות הבנקים.

מאגרי מניות

המניות בבורסה מחולקות למאגרים. רק מניות הנמצאות במאגרים יכולות להיכלל במדדי ההשקעה.

מאגר תמר – הינו מאגר מניות מורחב בו נמצאות כל המניות הנכללות במדדי ההשקעה, שעומדות בתנאי סף בסיסיים. במאגר זה מעל 300 מניות הנסחרות בבורסה, ומשתמשים בו כבסיס למדדי הצמיחה שלה. מאגר זה מתעדכן כל חצי שנה.

מאגר רימון – מורכב ממניות שנכללות בתוך מאגר תמר, ובכדי להיכנס למאגר זה ישנם תנאים מחמירים יותר. במאגר זה כלולות כ200 מניות שנסחרות בבורסה, והוא מהווה בסיס למדדי הדגל בבורסה, ונקשר במדדים שצוינו לעיל – מדד ת"א 35, ת"א 90 ות"א 125.

הירשמו לקבלת עדכונים שוטפים:
Ledger - Crypto Beginners Pack
Cryptohopper