אנליסט השתלמות מניות

אנליסט השתלמות מניות

השתלמות מניות היא השקעת כספי קרן ההשתלמות במניות. קרן השתלמות היא קרן שמטרתה לשמש ככלי לחיסכון כספי עבור עובדים. במרבית המקומות הכסף מופרש מהמעביד אל קרן ההשתלמות של העובד, על אף שהדבר אינו מעוגן בחוק. על העובד לבחור את קרן ההשתלמות אליה הוא מעוניין להעביר את הכספים.  קרן ההשתלמות בדרך כלל משמשת כאפיק לחסיכון לטווח בינוני, משום שזו תצורת החיסכון היחידה בה ניתן למשוך את הכסף משוק ההון בטווחי זמן קצרים יחסית מבלי לשלם מס. קרן השתלמות מניות הינה קרן שמשקיעה את הכספים המופרשים אליה במניות.

השקעה במניות

השקעה במניות משמעה תשלום של משקיעים לחברה עבור בעלות חלקית בה. החברה מנפיקה מניות לשוק ההון כדי לגייס הון מהמשקיעים, אשר קונים את המניות מהחברה ובכך היא מגייסת את ההון.  החזקת מניות של חברה מעניקה למחזיק דיבידנדים ושליטה בה בשווי אחוז המניות שיש לו מכלל החברה, כלומר אם הוא רוכש 2% מהמניות היא יקבל 2% מהדיבידנדים ו2% יכולת להשפיע על הנעשה בה. לאחר ההנפקה, המניות נסחרות בבורסה וערכן עולה ויורד בהתאם להיצע והביקוש, המצב הכלכלי והפוליטי, רגולציות שונות וכדומה. השקעת קרנות השתלמות במניות היא אחת הדרכים להגדיל את סכום הכסף המצטבר עבור העובד. במצב כזה, ההשקעה נעשית דרך חברת השקעות בלבד.

השתלמות מניות דרך אנליסט גמל

אנליסט גמל היא חברת השקעות שבבעלותה תיקי השקעות, קופות גמל, קרנות נאמנות וקרנות השתלמות. היא אחת מחברות ההשקעות הגדולות והוותיקות בארץ. החברה מציעה מסלול השקעה של השתלמות מניות, הכולל:

  • חשיפה למניות בארץ ובחו"ל
  • שיעור חשיפה של לא יותר מ- 120% ולא פחות מ- 75% מנכסי המסלול
  • חשיפה דרך השקעה במישרין, בנגזרים, בקרנות ובתעודות סל
  • שאר הנכסים יושקעו בכפוף לשיקולי ועדת ההשקעות של החברה

ההשקעה דרך החברה מניבה תשואה של 5.91% מתחילת השנה הקלנדרית (נכון ל5/21). בשלושת השנים האחרונות היקף התשואה השנתי הממוצע היה 16.08%. כדי להשקיע דרך החברה יש צורך בהשקעה באחד ממסלולי קרנות ההשתלמות שהיא מציעה.  ניתן ליצור קשר עם החברה באתר או בטלפון.

הירשמו לקבלת עדכונים שוטפים:
Ledger - Crypto Beginners Pack
Cryptohopper