ניתוח טכני

שיטת הניתוח הטכני מתמקדת בניתוח של מגמות גרפיות שמתכללות את מחירי הסחורות לאורך זמן ומסתמכת על ניתוח זה כדי לצפות את עתידה של סחורה מסויימת
ניתוח טכני

מהו ניתוח טכני?

ניתוח טכני זו שיטת ניתוח של מגמות בשוק הנכסים הפיננסיים – כמו לדוגמא מניות. שיטת הניתוח הטכני מתמקדת אך ורק בניתוח של מגמות גרפיות שמתכללות את מחירי הסחורות לאורך זמן ומסתמכת על ניתוח זה כדי לנסות ולצפות האם מחירה של סחורה מסוימת, כמו מניה, יעלה או ירד בזמן הקרוב.

ייחודה של שיטת הניתוח הטכני הוא שהיא מתעלמת במוצהר מהערך הריאלי של הנכס הפיננסי. מנתח טכני לא יבדוק מה מצבה הכלכלי של החברה שהנפיקה את המניה או האם במדינה מסוימת צפויה מלחמה שתוריד את ערך אגרות החוב שלה. הניתוח הטכני מתעלם במכוון מהנתונים הראליים שמשפיעים בדרך כלל על עולם הסחר הפיננסי בטענה שנתונים אלו אינם מאפשרים וודאות גבוהה מספיק כדי לסחור בהתאם לשינויים בשווי הנכסים הפיננסיים.

בתהליך הניתוח הטכני, האנליסט בוחן לדוגמא את השינויים שעברו על מחיר מניה מסוימת בהיסטוריה שלה, ומנתח את מצבה הנוכחי מתוך הקשר לכל השינויים שעברה עד כה, וכך הוא מסוגל להעריך באופן כללי כיצד היא עתידה "להתנהג". השיטה הטכנית מתבססת על מספר עקרונות סטטיסטיים מפותחים ומסודרים שמנחים את הסוחר כיצד לפעול. כאמור, סוחרי השיטה הטכנית מתמקדים רק בניתוח הנתונים הגרפיים על פי הכלים הסטטיסטיים ומתעלמים לחלוטין מנתונים "ראליים" ממשיים.

יתרונות וחסרונות הניתוח הטכני

שיטת הניתוח הטכני מקובלת מאוד בתחום הסחר הפיננסי ברחבי העולם לצד סחר "מסורתי" יותר באמצעות הערכות ריאליות, אך בישראל השיטה מקובלת במידה פחותה בהרבה. יתרונותיו הברורים הם לדוגמא נטרול המרכיב הסובייקטיבי והרגשי שכרוך בניתוח של מצב ריאלי, הניתוח הטכני ממוקד בנתונים יבשים ומספריים בלבד, ומתנהל לפי כללים ברורים שמנחים את הסוחר כיצד להשקיע.

בנוסף, השיטה חוסכת לסוחר גם תהליכי שקילה מעורפלים של סיכון מול רווח. במסחר פיננסי ריאלי על הסוחר להעריך על פי חוות דעתו מה רמת הסיכון שבמסחר לצד ההחלטה שלו מה מידת הסיכון שסבירה בעיניו. המסחר הטכני מעניק לסוחר הערכה ברורה של פוטנציאל הסיכון מול פוטנציאל הרווח ועליו רק להכריע כיצד עליו לפעול במצב כזה.

אמנם, לניתוח טכני מספר חסרונות. ראשית, הוא מתבסס על ההנחה שהשוק משקלל את מכלול מרכיביו – מדיניות המסחר והסיכון של הסוחרים השונים, שווי הנכסים, מידת היציבות בעולם המסחר וכו' ומבטא את מכלול המרכיבים הללו באמצעות מחיר הנכס הפיננסי. כתוצאה מכך, מסחר טכני דורש התעסקות בלתי פוסקת של הסוחר בקנייה ומכירה של מניות לפי מצבן ומחירן כי עליו להגיב לכל שינוי ב"קו" המגמה של הנכס.

שנית, בשוק שבו ישנם משקיעים רבים שפועלים לפי שיטת הניתוח הטכני, השוק מושפע מתהליך של "נבואה שמגשימה את עצמה" – המשקיעים הרבים פועלים פחות או יותר לפי אותן ההערכות לפי קו המגמה ובכך למעשה מממשים את התחזיות של אותו הקו.

הירשמו לקבלת עדכונים שוטפים:
Ledger - Crypto Beginners Pack
Cryptohopper