מנורה מבטחים השתלמות – מניות חו"ל

מנורה מבטחים השתלמות – מניות חו"ל היא קרן השתלמות ייחודית המתמקדת בעיקר בהשקעה במדדים פיננסיים בינלאומיים. ישנם שני סוגים של השקעות חו"ל. סוג אחד, הוא הישיר, והוא מתייחס להשקעה ישירה בניירות ערך (בעיקר מניות) הנסחרים בבורסות בחו"ל. הסוג השני, העקיף, מתייחס לניירות ערך ישראליים שעוקבים אחרי מדדים של מניות הנסחרות בחו"ל.
מנורה מבטחים השתלמות - מניות חו"ל

מנורה מבטחים השתלמות – מניות חו"ל היא קרן השתלמות ייחודית המתמקדת בעיקר בהשקעה במדדים פיננסיים בינלאומיים. ישנם שני סוגים של השקעות חו"ל. סוג אחד, הוא הישיר, והוא מתייחס להשקעה ישירה בניירות ערך (בעיקר מניות) הנסחרים בבורסות בחו"ל. הסוג השני, העקיף, מתייחס לניירות ערך ישראליים שעוקבים אחרי מדדים של מניות הנסחרות בחו"ל. אפיק השקעה זה נהנה משני העולמות: נהנה מהסיכון היחסי שיש בהשקעה במניות, ובמקביל נהנה מהיציבות היחסית של המדדים הבינלאומיים ביחס למקומיים.

מדוע הקרן של מנורה מבטחים השתלמות – מניות חו"ל היא בעלת פרופיל סיכון גבוה?

הסיכון הגבוה של מנורה מבטחים השתלמות – מניות חו"ל נובע מכך שההשקעה היא ברובה במניות, ולא בניירות ערך אחרים. ניירות ערך אחרים כגון איגרות חוב קונצרניות או ממשלתיות, נהנות מרמת סיכון נמוכה יותר, אך לא בלי תמורה. הצד השני של אותה מטבע הוא התשואה הנמוכה שלהם. יחד עם זאת, ההיסטוריה הפיננסית מלמדת שהשקעה במסלולים מסוכנים משתלמת בטווח הבינוני והארוך. התשואות אמנם מאוד תנודתיות בטווח הקצר, אך בטווח הארוך הן מצליחות להתייצב, גם על רקע משברים כלכליים בינלאומיים גדולים. בתוספת העובדה שהמדיניות בישראל מעודדת חיסכון, ומעניקה הטבות מס למשקיעות ומשקיעים לטווח הארוך – ניתן להגדיל אף יותר את החיסכון. הדבר נכון לגבי כל סוגי קופות הגמל, שנהנות מפטור מלא ממס עבור מי שמשחרר את החיסכון רק לאחר היציאה לפנסיה. אולם בקרן השתלמות ניתן למשוך אפילו לפני גיל הפרישה, וליהנות מאותן הטבות מס.

האם מדדים בחו"ל הם יציבים יותר מאשר מדדים מקומיים?

קשה לתת תשובה חד משמעית לשאלה זו, שכן היא משתנה בין תקופה לתקופה ועל פני מדדים שונים. אולם, ניתן לומר באופן כללי שהמדדים הבינלאומיים נהנים מיציבות גדולה יותר. מבחינה תיאורטית, המדדים הבינלאומיים חשופים פחות למשברים כלכליים מקומיים, כלומר כאלה המשפיעים על משק ספציפי. הגיוון על פני מדינות רבות מקנה פיזור סיכונים מסוג נוסף (מעבר לפיזור על פני סוגי ניירות ערך או סוגי מניות). על פני שנים, התשואה של מנורה מבטחים השתלמות – מניות חו"ל הוכיחה עצמה, והיא הגבוהה ביותר מסוגה: קרוב ל -70% תשואה על פני חמש שנים.    

הירשמו לקבלת עדכונים שוטפים:
Ledger - Crypto Beginners Pack
Cryptohopper