קופות גמל לחוסכים לגילאי 60+

קופות גמל לגילאים 60+ הן הסדרי השקעה המבוססים על חשיפה גבוהה לאגרות חוב וחשיפה נמוכה למניות. קופות אלו נחשבות לאפיק השקעה בסיכון נמוך, והתשואה המתקבלת מהן היא לרב נמוכה בהתאם.
קופות גמל לחוסכים לגילאי 60+

מהי קופת גמל?

קופות גמל הן אמצעי השקעה למטרות חיסכון. קופות גמל מנוהלות לרב על ידי בתי השקעה מקצועיים. בהשקעה בקופת גמל, הלקוח מפקיד אצל בית ההשקעה את כספו וזה משקיע את הכסף בהתאם לתוכנית שנקבעה מראש, במטרה לייצר תשואה שנתית וחיסכון ארוך טווח. קרנות השתלמות ופנסיה הן בין היתר סוגים שונים של קופות גמל.

יתרונן המרכזי של קופות הגמל הוא הטבות המס המשמעותיות הניתנות למשקיעים דרכן. על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, משקיעים בקופת גמל ישלמו 15% מס עבור הרווח הנומינאלי, לעומת 25% בתוכניות חיסכון רגילות.

 

לדוגמא, נניח שיוסי השקיע מיליון שקלים בקופת גמל, ולאחר 10 שנים השקעתו צמחה ל1.5 מיליון שקלים. כיוון שיוסי הרוויח 500,000 שקלים, יהיה עליו לשלם מס של 15%, כלומר 75,000 שקלים. סך הכל יוסי הרוויח 425,000 שקלים. אם יוסי היה משקיע בתוכנית חיסכון רגילה היה עליו לשלם 25% מס על הרווח, כלומר 125,000 שקלים. במקרה זה יוסי היה מרוויח 375,000 שקלים בלבד.

בין בתי ההשקעה המציעות ללקוחותיהם אפיק השקעה דרך קופות גמל יש למנות את "הראל ביטוח ופיננסים",  "מיטב דש טרייד", אקסלנס טרייד", "ילין לפידות", "אלטשולר שחם", "כלל ביטוח ופיננסים" ועוד.

גופי ההשקעות מציעים מספר סוגי קופות גמל, המתאימים לגילאים שונים או למשקיעים המעוניינים ברמות סיכון שונות. אחד מן הסוגים הללו הוא קופת גמל לחיסכון עבור בני 60 ומעלה. רובן ככולן של גופי ההשקעות מציעות אפיק השקעה כזה, הנחשב לאפיק בטוח ופופולארי.

מהי קופת גמל לחיסכון עבור גילאי 60+?


קופת גמל לחיסכון עבור גילאי 60 ומעלה היא מסלול השקעה דרך קופת גמל שמרבית גופי ההשקעות מציעים ללקוחותיהם. ככלל, המסלול מוצע כברירת מחדל ללקוחות חדשים של בתי ההשקעות אם הם בני 60 ומעלה.

המסלול מתאפיין בחשיפה נמוכה לשוק ההון, בין 15% ל25% בלבד מנכסי המסלול יושקעו במניות
(האחוז המדוייק משתנה בין בתי השקעה). מרבית נכסי המסלול יושקעו באפיק באגרות חוב, הנחשבות השקעה בטוחה יותר. כתוצאה מכך, אפיק זה מתאפיין בתשואה נמוכה ויציבה יחסית, ונחשב לאפיק השקעה בטוח ובסיכון נמוך.

תשואת המסלול

כאמור ישנם מספר בתי השקעה המציעים ללקוחותיהם אפיק השקעה זה. ככלל התשואה מהמסלול נמוכה ויציבה, ואינה משתנה רבות בין בתי ההשקעות. להלן רשימה של נתוני התשואה השנתית ב- 12 חודשים אחרונים, שלוש שנים, וחמש שנים, לפי בתי ההשקעות השונים. יש לציין שהנתונים על חלק מבתי ההשקעות מעודכנים לחודש אוגוסט 2021, בעוד בתי השקעות אחרים טרם פירסמו את נתוני אוגוסט, כך שיתכנו סטיות מסויימות בדיוק הנתונים.

תשואה ב12 חודשים אחרונים
אקסלנס טרייד: 14.03%. הראל ביטוח פיננסים: 10.61%. מיטב דש טרייד:  13.04%. אלטשולר שחם:  9.01%. ילין לפידות: 10.08%.

תשואה שנתית ממוצעת בשלוש השנים האחרונות
אקסקלנס טרייד:  6.12%. הראל ביטוח פיננסים: 5.47%. אלטשולר שחם: 6.44%. ילין לפידות:  5.47%.

תשואה שנתית ממוצעת בחמשת השנים האחרונות
אקסלנס טרייד:  5.36%. הראל ביטוח פיננסים: 4.67%. אלטשולר שחם: 5.48%. ילין לפידות:  4.36%.

ניתן לראות מהנתונים שבכל אחד מקופות הגמל, התשואה בשנה האחרונה גבוהה מהתשואה הממוצעת בשלושת השנים האחרונות, ובמיוחד מהתשואה בחמשת השנים האחרונות. הסיבה לכך היא שהשנה הייתה שנת התאוששת המשק מהנפילה בשווקים עקב הקורונה והשוק צמח השנה באופן משמעותי.

חקירת תשואת קופת הגמל לגילאי 60+ ביחס למסלול קופת גמל מבוסס מניות

כפי שצויין, מסלול ההשקעה לגילאי 60 ומעלה נחשב לאפיק השקעה בטוח ובסיכון נמוך ובהתאם לכך נחשב לאפיק בעל תשואה נמוכה. נמחיש זאת כעת במקרה בוחן – נבדוק את נתוני התשואה של קופת הגמל לגילאי 60+ של בית ההשקעות "הראל ביטוח ופיננסים" לעומת נתוני התשואה של קופת גמל "מסלול מניות" של אותו בית ההשקעות.

 בחרתי להשוות את מסלול ה60+ למסלול המניות משום שהוא ה"קצה השני" מבחינת סיכון סיכוי – בעוד המסלול לגילאי 60+ של חברת "הראל ביטוח ופיננסים" חשוף לשוק ההון בשיעור של כ- 22% בלבד, מסלול המניות חשוף לשוק ההון בשיעור של 90%. כך ניתן לראות כיצד החשיפה הנמוכה של המסלול לגילאי 60+ סופגת הפסדים מינוריים (אם בכלל) בשעה שהשוק בשפל, ולעומת זאת גורפת רווחים נמוכים יותר בשעה שהשוק פורח.

נתחיל בבחינת נתוני התשואה השנתיים:
התשואה של קופת הגמל לגילאי 60 ומעלה של "הראל ביטוח ופיננסים היא –
ב- 12 חודשים האחרונים: 10.61%. בשלוש השנים האחרונות: 5.47%. בחמש השנים האחרונות 4.67%. 
התשואה של קופת הגמל במסלול המניות של "הראל ביטוח ופיננסים היא" –
ב- 12 חודשים האחרונים: 30.2% (!). בשלוש השנים האחרונות:  11.04%. בחמש השנים האחרונות:  10.87%.

ניתן לראות בבירור שהתשואה הכוללת של המסלול המבוסס מניות גבוהה יותר. אולם, בחקירה מעמיקה יותר של הנתונים ניתן לראות שהתשואה של מסלול המניות פחות יציבה. בשלושת השנים האחרונות מסלול המניות הניב תשואה שנתית ממוצעת של 11%, כלומר עלייה כוללת של 35% בערך (עם חישוב "ריבית דריבית"). אולם, בשנה האחרונה הציג המסלול צמיחה מרשימה מאוד של 30%, מתוך אותם 35%. כלומר בשנתיים הקודמות לשנה האחרונה הצמיחה הכוללת במסלול המניות הייתה 5% בלבד. לעומת זאת, במסלול לגילאי 60+, הצמיחה השנים אלו הייתה גבוהה יותר, כ- 8%.

הסיבה לנתונים אלה היא שהשנה האחרונה הייתה שנה מצוינת לשוק ההון, ומסלול המניות נהנה יותר מצמיחה זו (30% תשואה למסלול המניות מול 10.6% תשואה למסלול גילאי 60+). השנתיים לפני השנה האחרונה היו שנים פחות טובות לשוק ההון, ולכן מסלול המניות לא צמח כמעט בכלל, בעוד המסלול לגילאי 60+ הציג תשואה נאה.

נתוני שנת המסלול בשנת 2018

כדי להדגיש יותר מסקנה זו נבחן את נתוני שנת 2018, שנה לא מוצלחת לשוק ההון. בשנה זו (מ1 בינואר עד 29 בדצמבר) מדד הs&p500, המדד העיקרי של חברות אמריקאיות, איבד 10% מערכו.
כך, גם מסלול המניות של "הראל ביטוח ופיננסים" איבד מערכו 6.43%. לעומתו, מסלול קופת הגמל לגילאי 60+ איבד בשנה זו 0.67% בלבד מערכו. חודש דצמבר בשנה זו היה גרוע במיוחד בשוק ההון – מסלול המניות ירד בחודש זה לבדו ב7.37%. לעומתו, המסלול לגילאי 60+ איבד בחודש זה 1.40% מערכו בלבד.

נתוני המסלול במשבר הקורונה

דוגמא נוספת לבטיחותו היחסית של מסלול הגילאי 60+ היא ביצועי המסלול בעת משבר הקורונה:  בחודשים פברואר ומרץ בשנת 2020, השוק בארץ ובעולם ספג ירידות חריפות, וכן מסלול המניות של "הראל ביטוח ופיננסים" נפגע משמעותית: נפילה של 6.49% בחודש פברואר ונפילה חדה של 16.16% בחודש מרץ. מסלול גילאי ה60+ של "הראל ביטוח ופיננסים" לעומתו, ספג פגיעות נמוכות משמעותית: 1.03% ו6.67% בחודשים פברואר ומרץ בהתאמה.

סיכום


קופת גמל לגילאי 60+ היא מסלול השקעה המוצע על ידי מגוון רחב של חברות ביטוח. אפיק השקעה זה נחשב בטוח, ואף בעת משברים חריפים, כגון משבר הקורונה, מסלול השקעה זה איבד אך מעט מערכו, בייחוד לעומת אפיקי השקעה אחרים, החשופים יותר למניות, שאיבדו נתח משמעותי מערכם.

מצד שני, אפיק זה נחשב שמרני ומציג לרב תשואה נמוכה מאפיקים אחרים. ביחוד בעת גאות השוק, ראינו כיצד בעוד אפיקי השקעה אחרים, המבוססים יותר על מניות, מציגים תשואות מרשימות ביותר, קופת הגמל לגילאי 60+ הציגה תשואה בינונית ותו לא.

הירשמו לקבלת עדכונים שוטפים:
Ledger - Crypto Beginners Pack
Cryptohopper